Barken

 

Barken är åter öppen att hyra efter återställningsarbeten.
 

Samlingslokalen Barken ligger i nedre botten på Norrlandsgatan 44. Detta är en utmärkt samlingslokal som kan användas till festarrangemang eller möten. 
Föreningen håller sitt årsmöte i lokalen och hyr ofta ut den till medlemmar. I lokalen finns ett större rum med bord och stolar, en toalett och ett litet kök. 
För att hyra lokalen – kontakta Vicevärd.

 

  • Barken kostar 100 kr per dag att hyra.
  • Pengarna sätts in på plusgiro 15275-1.
  • Märk insättningen med efternamn, datum då ni hyrt Barken samt 2040 (som är kontot där insättningen ska registreras)