Felanmälan

 

Fel i bostaden? Ring Vicevärd Jim Peter Elfström 070 33 23 176 00 dagtid mellan kl 09.00-16.00.

Eller skicka e-mail till vicevard40@gmail.com

Vid akuta fel ringer du SOS alarm mellan 16.00-07.00 på telefon 018-24 30 90. (Obs! Jouravgift.) Akuta fel är sådana fel som innebär risk för omedelbar skada på fastigheten.