Styrelsens sammansättning


Föreningens styrelse består av en ordförande, en vice ordförande, en sektreterare, en ledamot och tre suppleanter. Kontakta gärna styrelsen via föreningens e-postadress tiunda40@gmail.com som kontrolleras löpande. Det går även att lämna meddelanden till styrelsen brevlåda i Tiundagatan 45.

Föreningens vicevärd Jim Peter Elfström är även kontaktperson för fastighetsmäklare m.fl.

Jacob Wallin

Ordförande

Tel. 018-51 07 08

Evelina Bäccman

Vice ordförande

Tel. 0733 86 72 64

Erik Wall

Sekreterare

Tel. 018-13 41 34

Maria Brolin

Ledamot

Tel. 073-088 50 16

Pia Larsson

Ledamot

Tel. 0706 64 64 97

Shirley Alvez

Ledamot

Tel. 0735 73 71 81

Lena Karlsson

HSB ledamot

Tel. 018-18 74 19

Shadi Hägg

Suppleant

Tel. 0707493458

Ulrica Andersdotter

Suppleant

Tel. 073 80 11 744